DeGoedeZaak 3 Jaar

We hebben iets te vieren bij DeGoedeZaak: het is precies 3 jaar geleden dat we onze allereerste campagne lanceerden én we passeerden de grens van 1 miljoen handtekeningen op al onze campagnes! Naast al die handtekeningen (co)-organiseerden we meer dan 300 offline en lokale acties, stonden er voor verschillende campagnes meer dan 500 lokale actieleiders en -comités op, bouwden we sterke coalities en werkten we samen met talloze grassrootsclubs aan een eerlijker, duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger Nederland.

Dat kon niet zonder jullie, onze leden, supporters en donateurs. Help ons daarom om dit ook in de toekomst mogelijk te maken!

Interview met onze directeur Jurjen

Afgelopen weekend stond een uitgebreid interview met Jurjen in de Leeuwarder Courant over DeGoedeZaak, zijn drijfveren en het strijden voor maatschappelijke en politieke verandering.

1. Handtekeningen

Onze eerste campagne ooit ging over de abortuspil die gewoon via de huisarts verkrijgbaar zou moeten zijn. Sindsdien hebben we ruim 1 miljoen handtekeningen verzameld via verschillende campagnes. Zo tekenden er 66.520 burgers om de slachtoffers van de brand in Moria op te vangen, riepen 103.120 mensen hun burgemeester op om een kinderpardongemeente te worden en willen 55.546 mensen dat anticonceptie gratis wordt. Daarnaast zijn er nog talloze campagnes gestart door burgers zelf, zoals Noortje de Lith met haar campagne voor een betere participatiewet. Met 1 miljoen handtekeningen laten we zien waar we voor zijn opgericht: wij zijn met meer.

2. Acties en overhandigingen

Actie voeren doen we online en op straat. In Den Haag, op het Museumplein en voor het gemeentehuis. De afgelopen drie jaar kwamen we samen om petities te overhandigen en om te demonstreren. Zo liepen er 40.000 mensen mee met de klimaatmars, demonstreerden we door het hele landvoor het kinderpardon, was er de klimaatstaking met 30.000 stakende jongeren en voerden we in alle 12 provincies actie tegen het terugsturen van vluchtelingen naar Afghanistan. We voerden creatief actie zoals door het maken van eenGGZ- wachtrij op het Plein in Den Haag, overhandigden petities aan ministers en Kamerleden en onze actieleiders boden bij verschillende gemeentehuizen handtekeningen aan voor een hoger minimumloon.

3. Lokale actieleiders

Verandering bereik je samen! Dit deden we dan ook samen met onze leden en met al die vrijwilligers en actievoerders door het hele land. Zo waren er 200 lokale actieleiders voor het kinderpardon, gingen 80 mensen aan de slag in hun gemeente voor het verhogen van het minimumloon en ook de wooncampagne die we dit najaar lanceerden heeft nu al ruim 75 actieleiders en -comites achter zich staan. En dan zijn er ook nog de vrijwilligers die opkomen voor een inclusief Sinterklaasfeest voor alle kinderen en al die mensen die zelf een campagne starten: Bijvoorbeeld de campagne om de genocide van Srebrenica op te nemen in het Nederlandse onderwijs of de campagnes over een basisinkomen en het realiseren van een windpark in Utrecht.

4. Coalities

DeGoedeZaak is de bondgenoot van progressief Nederland. Wij zijn dan ook heel blij dat wij de afgelopen jaren hielpen bouwen aan sterke coalities tussen burgers, activisten, grassrootsclubs, belangenorganisaties en NGO’s. Samen bouwen aan campagnes en brengen we maatschappelijke verandering teweeg.Van de grote klimaatmars en de HardBovenHart coalitie rondom de Europese Verkiezingen tot ons huidige Samen uit de Crisis project. Al deze verschillende samenwerkingen werken ongelofelijk, motiverend, inspirerend maar vooral activerend!

5. Overwinningen

Één miljoen handtekeningen is fantastisch, maar het gaat om veel meer dan cijfers alleen. Dankzij de steun van honderdduizenden burgers konden wij samen met jou belangrijke progressieve overwinningen boeken. Zoals het kinderpardon, de CO2-belasting die volgde na de klimaatmars en de klimaatstaking, het zeer stevig agenderen van de verhoging van het minimumloon, het verlagen van de maximumsnelheid en het aanscherpen van beleid rondom Moria. Jullie steun draagt direct bij aan een eerlijker, duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger Nederland!

Foto door SP ( CC BY-NC-ND 2.0 )