Kamer: kom terug van reces en debatteer met minister Blok!

Op vrijdagmiddag 20 juli 2018 verstuurden wij namens ruim 4650 ondertekenaars van de petitie ‘Stef Blok: stap op!’ deze mail aan alle Tweede Kamerleden.

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

U ontvangt dit bericht namens 4650 Nederlanders (op moment van schrijven) die tot nu toe aangaven dat zij vinden dat minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken moet opstappen. In onze parlementaire democratie speelt u een belangrijke rol in het in gang zetten van dat vertrek. Velen van u stelden vragen bij, of veroordeelden de uitspraken van Blok op 10 juli jl.

Blok zei in zijn rol als minister van Buitenlandse Zaken tijdens een door zijn ministerie gefaciliteerde bijeenkomst dat hij geen ‘multicultureel land kent waar culturen vreedzaam samenleven’ en sprak over een genetische blokkade voor het samenleven van verschillende culturen [1]. De beelden van die uitspraken lekten woensdag 18 juli uit.

Blok marginaliseert met zijn uitspraken een groot deel van zijn en onze landgenoten. Wie Nederlanders met een migratie-achtergrond ziet als een fundamenteel probleem die nooit een plaats in de samenleving kunnen verwerven, is een onwaardige vertegenwoordiger van alle Nederlanders.  Deze uitspraken zijn geen uitglijder, of blundertje dat wel weer goed te maken is, dit is een onvoldoende op het examen voor het ministerschap en zelfs het Nederlanderschap.

Blok ‘betreurt dat hij aanstoot gegeven heeft’ met zijn uitspraken. Maar zijn conclusie zou een heel andere moeten zijn: wie meedoet aan het witwassen van racisme en intolerantie verdient geen plek in een kabinet voor alle Nederlanders. Wij, Nederlanders, met al onze achtergronden staan op en roepen hem op: stap op.

Uw Kamer heeft vragen gesteld aan Blok over zijn uitspraken, en hij heeft zich zeer voorzichtig verantwoord voor zijn uitspraken. Maar de ondertekenaars van bijgevoegde petitie vinden dat u een stap verder moet gaan. Zij verwachten een debat waarin de minister ter verantwoording geroepen wordt. En als er geen inzicht komt vanuit hemzelf dat hiermee zijn politieke carrière onhoudbaar is, dan willen wij van u de verzekering dat u wel opkomt voor een Nederland van ons allemaal. En in dat Nederland zit Stef Blok niet in een kabinet.

Het team van DeGoedeZaak, namens 4650 Nederlanders

Ga naar de petitie ‘Stef Blok: stap op!’

Foto door SP ( CC BY-NC-ND 2.0 )