Informatie, bestuur en beloningsbeleid

Op deze pagina vindt u meer feitelijke informatie over Stichting DeGoedeZaak, zoals contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiele verantwoording. DeGoedeZaak heeft een officiële ANBI status.

Feitelijke informatie

Naam: De Goede Zaak – Bondgenoot voor Progressief Nederland
Rechtsvorm: Stichting DeGoedeZaak, non-profit, ideële organisatie
Website: www.degoedezaak.org
Adres: De Wittenstraat 43-45, 1052 AK Amsterdam
Contact: [email protected]
KvK-nummer: 68809735
RSIN: 857601738
Bank: SNS Bank N.V.
IBAN: NL64 SNSB 0956 6807 12
BIC: SNSBNL2A

Betrokkenen:

Jurjen van den Bergh – Directeur – [email protected]
Eline Peters – Campaigner & hoofd operationeel – [email protected]
Santi van den Toorn – Hoofd tech – [email protected]

Bestuur:

Niesco Dubbelboer – Penningmeester & secretaris
Fiona Dove – Voorzitter
Peter Kodde – Algemeen bestuurslid 
Hanane Abouellotfi – Algemeen bestuurslid

Doelstellingen & beleid

Nederland krijgt een progressieve burgerbeweging -DeGoedeZaak- die onafhankelijk is van politieke partijen, de belangen van progressief Nederland verdedigt en in staat is druk uit te oefenen op onze leiders. Een beweging die strijdt voor concrete maatschappelijke verandering en die bouwt aan een eerlijke, inclusieve, duurzame en democratische samenleving.

Samen met jou

DeGoedeZaak is de plek waar je als progressieve Nederlander je tijd, netwerk, kennis en geld kunt inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Samen met jou voeren we campagne en actie voor de onderwerpen die we met elkaar belangrijk vinden.

Zelf campagnes starten

DeGoedeZaak is ook de plek waar elke Nederlander zelf een effectieve maatschappelijke campagne kan starten. Zonder dat je daarvoor een enorm netwerk moet hebben, of duizenden euro’s uit moet geven aan een campagne. Met de best mogelijke technologische middelen bereiken campagnes van DeGoedeZaak online en offline grote groepen mensen.

Leden zijn de baas

Die campagnes worden gesteund, verspreid en gefinancierd door een groeiende groep leden, die hun tijd, geld en netwerk beschikbaar stellen aan DeGoedeZaak. En daarmee zijn we een organisatie die volledig door haar leden – jou dus – gedreven wordt. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat we je zullen vragen welke onderwerpen je belangrijk vindt, of welke volgende stap we moeten zetten in een campagne.

We hebben geen ego en geen winstoogmerk, we zijn er om acties en campagnes te ondersteunen. Die ondersteuning bestaat uit middelen, advies, mailings, events, fundraising, al naar gelang de behoefte en effectiviteit. Voor iedereen die een campagne wil starten, stellen we ons op als meewerkend bondgenoot met een team van bevlogen professionals. Voor onze leden zijn we de plek waar progressieve Nederlanders samenkomen om Nederland te veranderen.

Wat is de potentie van DeGoedeZaak?

Het model werkt al in 18 landen, zoals bij zusterorganisaties als MoveOn in de VS, 38degrees in Groot-Brittannië en Campact in Duitsland, waarmee we kennis en technieken delen. Met elke campagne via DeGoedeZaak groeit de progressieve beweging. Zo zijn we niet langer eilandjes van klimaatactivisten, privacy-voorvechters, vluchtelingen-advocates en handelscampaigners, maar komen we samen tot een progressieve beweging van Nederlanders. Een gemeenschap die hard werkt aan een betere, eerlijke en duurzame wereld.

Bestuurders & werkorganisatie

Stichting DeGoedeZaak kent een splitsing van stichting met bestuur en werkorganisatie, zoals is vastgelegd in de statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Het bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directeur gevoerde beleid. De directeur hanteert bij het uitoefenen van zijn taak als uitgangspunt de doelstelling van de stichting, die verder is uitgewerkt in de visie en de missie.

Beloningsbeleid

Het volgende staat ook vermeld in de statuten van Stichting DeGoedeZaak:

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

Hoewel stichting DeGoedeZaak niet officieel is aangesloten bij een CAO, volgen wij de CAO welzijn voor het beloningsbeleid van het personeel. DeGoedeZaak heeft een werkgeversreglement waarin de salarissen vastgelegd zijn. Deze zijn ontleend aan het salarisgebouw van de CAO Welzijn en hebben oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde salarissen, in de jaarverslagen worden de loonkosten verantwoord.

Jaarverslagen en financiele verantwoording

Jaarlijks zal DeGoedeZaak een jaarverslag en financiele verantwoording publiceren, startend in 2018, het eerste volledige jaar na de officiele lancering. 

Foto door SP ( CC BY-NC-ND 2.0 )