Vanwege het volmaken van de maximale bestuurstermijnen van een tweetal zittende
bestuursleden en de wens om het bestuur uit te breiden naar 5 leden heeft burgerbeweging
DeGoedeZaak twee vacatures in haar onbezoldigde bestuur.
Startdatum: in overleg

DeGoedeZaak
De samenleving moet nog veel luider van zich laten horen. Dat is de missie van DeGoedeZaak.
We bouwen macht op, maken bewegingen groter en boeken resultaten als bondgenoot voor
progressief Nederland. We bieden (gratis) campagnehulp en -ondersteuning aan burgers en
grassroots groepen. Om hen heen verzamelen we progressieve Nederlanders die deze
campagnes groot maken en het werk van DeGoedeZaak mogelijk maken. Zo bouwen we een
burgerbeweging die snel en effectief in actie komt.
We staan om iedereen heen die meer bereik, een platform en steun verdient. Zo lang het gaat
over groene thema’s, economische rechtvaardigheid, anti-discriminatie, een inclusieve
samenleving, en een eerlijke en transparante democratie. We werken multi-issue en spelen
razendsnel in op actualiteiten. Zo kun je ons kennen van de campagne voor Jacob en Tina, de
verlaging van de maximumsnelheid en gratis anticonceptie. Maar ook van campagnes voor het
kinderpardon, 1 juli als vrije dag, onze strijd tegen online haat en de klimaatmarsen.

DeGoedeZaak bouwt aan een brede beweging en een solidaire samenleving. Het is voor ons
een vereiste dat we verschillende perspectieven, achtergronden en netwerken in ons team
vertegenwoordigd hebben. Kandidaten met achtergronden die op dit moment
ondervertegenwoordigd zijn in ons team, worden daarom extra aangemoedigd te reageren.

De functies
Als voorzitter en penningmeester adviseer en controleer je de organisatie en zorg je mede
daarvoor dat de koers van de organisatie recht blijft. Je hebt oren en ogen in de beweging en
hart voor de Goede Zaak.
Je vergadert 4 keer per jaar met het bestuur en de directeur en bent beschikbaar voor advies.
Je hebt een specifieke deskundigheid die voor de Goede Zaak een meerwaarde geeft.
Taken

1. Taken van voorzitter
● Heeft algemene leiding van het bestuur;
● Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
● Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op en leidt de
bestuursvergaderingen;
● Ziet er op toe dat beslissingen worden genomen in overeenstemming met de wet,
de statuten en het huishoudelijk reglement;
● Is sparringpartner voor directeur op strategische vlak.

2. Taken van penningmeester
● Controleert de financiële administratie;
● Is in staat om financiële administratie, na overleg met hoofd operations, te
verdedigen in bestuursvergadering.
● Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van
opvolging;
● Is sparringpartner voor het Hoofd Bedrijfsvoering.

Wat vragen wij?
● Kennis van en ervaring met progressieve bewegingen (grassroots en NGO’s)
in Nederland.
● De voorzitter heeft bewezen vergaderingen goed te kunnen voorzitten,
zowel qua efficiëntie als qua groepsdynamiek.
● De voorzitter heeft een strategische visie op de koers van de Goede Zaak en
is een goede sparring partner daarin voor de directeur.

● De penningmeester heeft eerder ervaring opgedaan als penningmeester voor
een non-profit stichting.
● De penningmeester kan jaarrekeningen lezen en meedenken over financiële
processen in de organisatie. De penningmeester is een goede sparring
partner voor het Hoofd Bedrijfsvoering.
● Beschikbaar voor 4 bestuursvergaderingen per jaar (jan/feb, mei, september
en nov/dec).
● Beschikbaar ad hoc voor overleg met directeur, hoofd operations en/of
andere bestuursleden.

Wat bieden wij?
● Een interessante bestuursfunctie in een belangrijke en dynamische
organisatie,
● Een rol in progressief Nederland die ertoe doet.
● Betrokkenheid bij strategisch inhoudelijke discussies over de toekomst van
progressief Nederland.
● Toegang tot een internationaal netwerk van gelijkgestemden (via OPEN)

Interesse?
Solliciteer door je CV en motivatiebrief uiterlijk 21 oktober* a.s. te sturen naar
[email protected]

Als je vragen hebt, kun je mailen, bellen of appen met
Sandra Ball (werkorganisatie) via [email protected] of 06 13 89 56 50,
of mailen met Peter Kodde (bestuur) [email protected]

 

*Eerder stond hier foutief 31 oktober.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2022