Terug naar nieuws

100 burgemeesters pleiten voor humaan kinderpardon

16 november 2018
Geschreven door: Joost van DeGoedeZaak

100 gemeenteraden roepen hun burgemeesters op bij staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een humaan kinderpardon. Zij willen een oplossing voor de 400 kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen, voor wie nog steeds dreigt dat ze naar een voor hen vreemd land gestuurd worden. Na het drama rond de tieners Lili en Howick drong de politiek aan op een oplossing, maar vooralsnog laat de staatssecretaris de situatie bij het oude. Ede was donderdagavond de honderdste gemeente die een motie aannam. De ChristenUnie diende deze mede in, en de lokale CDA-fractie steunde. Dat past bij het landelijke beeld: in driekwart van de gemeenten steunt landelijke regeringspartij CDA, en in ruim tweederde de lokale fracties van hun coalitiepartners D66 en ChristenUnie.

Raadsleden werden door burgers opgeroepen die moties in te dienen, daartoe geïnspireerd door ZeZijnAlThuis, een campagne van Defence for Children en burgerbeweging DeGoedeZaak. Martine Goeman van Defence for Children: “Deze kinderen wachten al zo lang, en we brengen ze schade toe als ze nu alsnog naar een voor hen vreemd land moeten. De maatschappelijke roep om een oplossing wordt steeds luider.”

Donderdagavond stemden 5 nieuwe gemeenten voor een humaan Kinderpardon. De strekking van veel moties is tweeledig: een oproep aan het kabinet om de 400 kinderen een toekomst in Nederland te geven, en een uitspraak dat zij in hun eigen gemeenten een humane omgang met deze kinderen voorstaan. Daarmee is het signaal helder dat er een verschil is tussen de realiteit van het regeerakkoord en die van de samenleving.

VVD’er Robert Kreukniet steunde de motie van D66 in Zwijndrecht. In het AD zegt hij deze week: “We lopen niet aan de leiband van Den Haag.” Hij wil af van steeds terugkerende discussies over hier helemaal geworteld zijn. De motie in Zwijndrecht werd unaniem aangenomen. CDA-burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort zei eerder in Nieuwsuur: “In Den Haag zijn het vooral dossiers, wij hebben te maken met kinderen.”

DeGoedeZaak-oprichter Jurjen van den Bergh: “Steeds meer Nederlanders willen een oplossing: die zien dat de samenleving niets wint als deze kinderen uitgezet worden, ze verliezen juist iets: hun buren, klasgenootjes of sportmaatjes. Het is logisch dat juist gemeentelijke politici hun landelijke collega’s dat vertellen.”

De urgentie van de moties is groot. Het Armeense gezin dat al drie weken in een kerk in Den Haag zit, voelt de constante dreiging van uitzetting. Ook de hoofdpersonen uit de documentaire “Terug naar je Eige land” van Tim Hofman zitten permanent in onzekerheid en dat geldt ook voor hun lotgenoten. Zij wachten op een oplossing uit Den Haag, en krijgen daar steeds meer bijval voor.

Een overzicht van de gemeenten staat hier. Je eigen gemeenteraad en burgemeester oproepen kan hier.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024