Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
en bestuur
en bestuur
en bestuur
en bestuur

Op deze pagina vind je meer feitelijke informatie over Stichting DeGoedeZaak, zoals contactgegevens, namen en functies van bestuurders en financiële verantwoording. DeGoedeZaak heeft een officiële ANBI status.

Feitelijke informatie

Naam: De Goede Zaak – Bondgenoot voor Progressief Nederland
Rechtsvorm: Stichting DeGoedeZaak, non-profit, ideële organisatie
Website: www.degoedezaak.org
Adres: De Wittenstraat 43-45, 1052 AL Amsterdam
Contact: [email protected]
KvK-nummer: 68809735
RSIN: 857601738
Bank: SNS Bank N.V.
IBAN: NL64 SNSB 0956 6807 12
BIC: SNSBNL2A

Bestuur:

Rick Vermin – Voorzitter
Jasper Blom – Penningmeester
Tabitha van den Berg – Bestuurslid
Marieke Keyzer – Bestuurslid
Peter Kodde – Bestuurslid

Bestuurders & werkorganisatie

Stichting DeGoedeZaak kent een splitsing van stichting met bestuur en werkorganisatie, zoals is vastgelegd in de statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement. Het bestuur is belast met de algemene leiding over en het behartigen van de belangen van de stichting. De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de werkorganisatie binnen de kaders zoals die door het bestuur worden vastgesteld. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door de directeur gevoerde beleid. De directeur hanteert bij het uitoefenen van zijn taak als uitgangspunt de doelstelling van de stichting, die verder is uitgewerkt in de visie en de missie.

We hebben geen ego en geen winstoogmerk, we zijn er om acties en campagnes te ondersteunen. Die ondersteuning bestaat uit middelen, advies, mailings, events, fundraising, al naar gelang de behoefte en effectiviteit. Voor iedereen die een campagne wil starten, stellen we ons op als meewerkend bondgenoot met een team van bevlogen professionals. Voor onze leden zijn we de plek waar progressieve Nederlanders samenkomen om Nederland te veranderen.

Beloningsbeleid

Het volgende staat ook vermeld in de statuten van Stichting DeGoedeZaak:

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend.

Hoewel stichting DeGoedeZaak niet officieel is aangesloten bij een CAO, volgen wij de CAO welzijn voor het beloningsbeleid van het personeel. DeGoedeZaak heeft een werkgeversreglement waarin de salarissen vastgelegd zijn. Deze zijn ontleend aan het salarisgebouw van de CAO Welzijn en hebben oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde salarissen, in de jaarverslagen worden de loonkosten verantwoord.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024