PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING
PRIVACY VERKLARING

Privacy statement Stichting De Goede Zaak

DeGoedeZaak heeft de privacy van alle gebruikers van haar site hoog in het vaandel en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en volgens de wettelijke richtlijnen wordt behandeld. In dit privacystatement gaan we in op welke en waarom we gegevens verwerken en hoe we dat doen. Inhoud:

 1. Gegevensverantwoordelijke + adresgegevens
 2. Welke gegevens
 3. Doel gegevensverwerking
 4. Verwerkers
 5. Rechten voor gebruikers
 6. Bewaartermijnen
 7. Cookies

1 Gegevensverantwoordelijke + adresgegevens

Stichting De Goede Zaak is gegevensverantwoordelijke voor alle gegevens die via deze website worden verzameld. Onze Functionaris gegevensbescherming is Bas Kremer Hovinga. Wil je meer weten over hoe we omgaan met je gegevens? Mail naar [email protected]. Dit privacystatement kan worden aangepast.

2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen verwerken:

 • Gegevens die je aan ons doorgeeft: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, deelnamedetails (van petities, evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘duurzame samenleving’),
 • Gegevens die we gebruiken tijdens de verwerking: contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement).
 • Wij verwerken uitsluitend gegevens waar we toestemming voor hebben

3 Doel gegevensverwerking

Het doel van onze gegevensverwerking is altijd het nastreven van onze doelen:Een duurzamer, eerlijker, inclusiever en rechtvaardiger Nederland.Wij verkopen geen gegevens aan derde partijen. Uw persoonlijke informatie kan gebruikt worden voor en tijdens:

 1. Het mogelijk maken van het gebruik van de site
 2. Het zenden van informatie over het werk van DeGoedeZaak (alleen met toestemming) of van losse campagnes
 3. Het toezenden van informatie waar u om heeft gevraagd
 4. Het personaliseren van de website en andere communicatie
 5. Het beheren van betalingen en donaties
 6. Het beheren van eventuele informatie rondom vrijwilligerswerk of sollicitaties.
 7. Het verbeteren van onze website en andere services
 8. Het omgaan met klachten of andere vragen rondom onze website.
 9. Onze website te managen.
 10. Gebruikersonderzoek: We kunnen data gebruiken om beter inzicht te krijgen in uw gebruik van de site, in persoonlijke voorkeuren en interesses, om de met uw communicatie te verbeteren.
 11. Facebook marketing: We kunnen data gebruiken om specifieke campagnes op facebook te voeren (bijvoorbeeld via “Custom audience” of “Lookalike audience”). Deze gegevens worden door Facebook verwijderd na het matchen. Lees hier de privacy regels voor Facebook https://www.facebook.com/policy.php.
 12. Google Analytics: We gebruiken informatie om de werking van de site en het succes van campagnes te analyseren. Daartoe gebruiken we cookies. Lees hier meer over bij cookies (7).
 13. Google reCAPTCHA: Deze applicatie gebruikt informatie om te verifiëren dat wanneer er een formulier opgestuurd wordt voor een petitie of andere acties, deze niet ingediend wordt door een bot. Deze informatie wordt beheerd door Google.

4 Verwerkers

Voor het verwerken van gegevens gebruiken we diverse services en andere partijen. Met deze gegevensverwerkers hebben we contracten afgesloten en voldoen aan alle GDPR-regels. Wanneer we campagnes ondersteunen op ons platform die door derden geleid worden, worden zij geen eigenaar van de verstrekte data en blijft Stichting DeGoedeZaak verantwoordelijk voor de gegevens. Meer informatie: [email protected]

5 Rechten gebruikers

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken. Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan. Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken. Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op. Daarnaast kun je ook: Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen. Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

6 Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na een langdurige inactiviteit op ons platform verwijderen we je automatisch je gegevens.

7 Cookies

Wij gebruiken op onze huidige website geen cookies.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024