een menswaardig
een menswaardig
een menswaardig
een menswaardig
sociaal minimum
sociaal minimum
sociaal minimum
sociaal minimum
voor de BES-eilanden
voor de BES-eilanden
voor de BES-eilanden
voor de BES-eilanden

Sinds 2010 zijn de drie voormalige kolonies Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES) bijzondere gemeenten van Nederland, maar nog steeds staan ze niet op gelijke voet met de andere Nederlandse gemeentes. 

Veertig procent van de inwoners leeft in langdurige armoede, terwijl maar vier procent van de mensen werkloos is. Veel mensen hebben twee of, drie banen en leven alsnog ruim onder de armoedegrens. De laatste jaren veroorzaakt dat alsmaar meer problemen: mensen zijn in slechte gezondheid, kinderen kampen met hechtingsproblemen omdat ze hun ouders bijna nooit zien, en kerken en voedselbanken kunnen niet in de vraag naar voeding voorzien. Het is echt de hoogste tijd voor een menswaardig sociaal minimum voor de mensen op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius.

Vier opeenvolgende kabinetten weigerden tot nu toe om een leefbaar sociaal minimum door te voeren. Ondanks waarschuwingen en bevindingen van de Raad van State, de Ombudsman, het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman en speciale commissies. Ondanks aangenomen moties in de Tweede Kamer en de Senaat. Er kwam nooit een fatsoenlijk minimumloon, nooit een menswaardige bijstand en AOW. Het leven op de BES-eilanden is zelfs iets duurder dan het leven in Europees Nederland, maar de sociale zekerheid blijft ondertussen ver achter. Die ongelijkheid moet stoppen.

Daarom roept DeGoedeZaak samen met Unkobon -de consumentenbond van Bonaire-eilanden- de andere gemeentes in Nederland op om solidair te zijn met Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en zich uit te spreken voor een menswaardig sociaal minimum met de onderstaande brief:

Steun je onze oproep aan de gemeentes?

IK STEUN DE OPROEP

Voorbeeldbrief namens gemeente

Geachte leden van het Kabinet, Minister Schouten en Staatssecretaris Van Huffelen,

Al twaalf jaar wachten de inwoners van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba op de invoering van een menswaardig sociaal minimum. Zoals de bevolking op Texel, Ameland en Schiermonnikoog kan rekenen op de afgesproken ondergrens, zo moet ook de bevolking van de voormalige koloniën en huidige bijzondere gemeenten van Nederland dat kunnen.

De door u ingestelde Commissie Sociaal Minimum BES stuurt uiterlijk in oktober haar bevindingen naar de Tweede Kamer. Wij verzoeken het Kabinet, in solidariteit met onze collega-gemeenten, om van die bevindingen vervolgens snel werk te maken.

Wij spreken ons uit namens de gemeente <naam van uw gemeente> voor een menswaardig sociaal minimum voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Hoogachtend,

<naam van uw gemeente>

Solidaire gemeentes:

Hieronder staan de gemeentes die onze oproep steunen en de voorbeeldbrief of een soortgelijke brief hebben verstuurd.

Arnhem
Bloemendaal
Brunssum

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024