Terug naar nieuws

Bescherm Transparantie en Integriteit: Onze Oproep aan alle Fractievoorzitters!

20 juni 2024
Geschreven door: Team van DeGoedeZaak

Vandaag is een cruciale dag voor onze politiek, omdat er wordt gedebatteerd over het nareis op nareis-schandaal van minister Yesilgöz. Wij hebben de “Motie van Vertrouwen: Eis feiten, stop fabels” vandaag formeel aan alle fractievoorzitters voorgedragen en onze zorgen geuit over de cultuur van misleiding en leugens die in onze politiek heerst. We hebben alle fractievoorzitters opgeroepen om minister Yesilgöz verantwoordelijk te stellen voor haar acties.

In onze oproep hebben we aan onze politieke leiders gevraagd om de noodzakelijke moed te tonen en daadwerkelijk actie te ondernemen tegen deze misstanden. We hebben benadrukt dat liegen niet normaal is en dat integriteit essentieel is voor het functioneren van ons politiek systeem.

We moeten alert blijven en aandringen op transparantie en eerlijkheid binnen de overheid. Met de aanstaande vorming van een extreemrechts kabinet dreigen dergelijke misstanden de norm te worden. Samen moeten we voortdurend eisen dat onze politiek zich aan de spelregels houdt!

Lees onze formele oproep naar alle fractievoorzitters hieronder:

Beste fractievoorzitters,

Samen met meer dan 7100 medeburgers die de petitie “Motie van Vertrouwen: Eis feiten, stop fabels” hebben ondertekend, doe ik, een dringende oproep aan u om onze democratische waarden te beschermen door consequenties te verbinden aan ministers en bewindspersonen die de waarheid achterhouden of opzettelijk liegen. Het is hoog tijd dat jullie, onze gekozen vertegenwoordigers, een standpunt innemen tegen de cultuur van leugens en misleiding die onze politieke arena lijkt te beheersen.

Het schandaal rondom minister Yesilgöz en het achterhouden van essentiële informatie door de IND vormt een directe aanval op de fundamenten van onze democratie. Wij tolereren geen leiders die de waarheid als een optie beschouwen en de rechtsstaat ondermijnen. In het debat van vandaag verwachten wij dat jullie deze ernstige misstanden aanpakken en minister Yesilgöz verantwoordelijk stellen voor haar woorden.

Ik roep jullie op om moed te tonen in het debat van vandaag! Laat zien dat u onze zorgen serieus neemt en deelt, dat u te allen tijde zal opstaan om de democratische waarden te beschermen, en dat onze democratie alleen kan functioneren als iedereen zich aan de spelregels houdt. Wanneer dat niet gebeurt, moeten er consequenties volgen. We doen een beroep op uw integriteit en moreel kompas om het vertrouwen van het Nederlandse volk in haar regering te herstellen.

Toon dat liegen in onze politiek niet normaal is. Eis transparantie, integriteit, en stop de fabels. Laat zien dat eerlijkheid en transparantie de normen zijn die wij in onze politiek moeten nastreven. Dit zijn cruciale tijden voor ons land, en wij willen erop kunnen vertrouwen dat jullie de juiste stappen zullen zetten om onze democratie te beschermen.

Met strijdbare groet,

Kim en 7.170 ondertekenaars van de petitie Motie van Vertrouwen: Eis Feiten, Stop Fabels!

 

Het is niet te laat om je aan te sluiten bij onze oproep, ook na het debat blijft het cruciaal om de politiek te laten weten dat jij dit belangrijk vind. Teken de petitie en roep de Tweede Kamer op om het vertrouwen te herstellen in de rechtsstaat door fabels te weigeren en feiten te eisen.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024