Terug naar nieuws

Draagvlak Voor Gratis OV Blijft Groeien Onder Nederlanders

27 juni 2024
Geschreven door: Team van DeGoedeZaak

Met Luxemburg als inspirerend voorbeeld van gratis openbaar vervoer, is het tijd dat Nederland deze weg inslaat. Ons burgerinitiatief staat niet alleen; recente peilingen tonen aan dat een overweldigende meerderheid van de jongeren in Nederland gratis OV steunt. Onze boodschap slaat aan en het draagvlak voor gratis OV blijft toenemen in Nederland.

Een peiling van het EenVandaag Opiniepanel in april toonde aan dat 59% van de jongeren voorstander is van gratis openbaar vervoer. Uit dezelfde peiling blijkt dat 70% van alle respondenten vindt dat het OV gratis moet zijn voor jongeren, 69% steunt gratis OV voor ouderen, en 65% is van mening dat mensen met een laag inkomen zonder kosten gebruik moeten kunnen maken van het OV.

De voordelen van een dergelijk beleid zijn duidelijk: het vermindert verkeersopstoppingen en verlaagt de CO2-uitstoot aanzienlijk, terwijl het openbaar vervoer toegankelijker wordt gemaakt voor iedereen. Een dergelijk initiatief maakt ons land niet alleen milieuvriendelijker, maar bevordert ook sociale inclusie en mobiliteit.

De investering is aanzienlijk—geschat op 4 miljard euro per jaar—maar de voordelen overstijgen de kosten. Deze investering in ons OV-netwerk is een investering in een duurzamere en rechtvaardigere toekomst.

Sceptici noemen het een “sigaar uit eigen doos,” met de belastingbetaler als financier, maar dat is een fietspad of een nieuwe baan op de snelweg aanleggen natuurlijk ook. Wat deze sceptici niet willen zien, is dat investeren in gratis OV een investering is in ons allemaal, met langdurige voordelen voor de hele samenleving.

Heb jij ons Burgerinitiatie voor publiek, toegankelijk en gratis OV al ondertekend? Dat kan hier.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024