Terug naar nieuws

Eisers gratis anticonceptie: teleurstellende uitspraak van rechter.

6 oktober 2021
Geschreven door: Joost van DeGoedeZaak

DEN HAAG | Vanmiddag wees de Rechtbank Den Haag de vordering van Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak en ruim 7000 mede-eisers voor gratis anticonceptie af. Dit is teleurstellend, volgens de eisers, omdat hiermee de indirecte discriminatie van de huidige manier waarop toegang tot anticonceptie wordt geregeld, niet wordt opgeheven. Zelfs als de kosten beperkt zijn, is het feit dat vrouwen ervoor opdraaien terwijl iedereen ervan profiteert, discriminatoir. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak gaan nu het vonnis kritisch bestuderen en overleggen met de advocaten over een eventueel hoger beroep.

Het goede nieuws is wel, aldus Femke Zeven, woordvoerder voor Bureau Clara Wichmann, dat de Rechtbank bevestigt dat er een verplichting ligt op de Staat om anticonceptie goed toegankelijk te maken: dat is juridische winst. De Rechtbank stelde echter ook dat deze toegang op dit moment voldoende gewaarborgd wordt en dat er nu geen sprake is van genderdiscriminatie.

“Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht. Het was de hoogste tijd voor een structurele oplossing, maar deze heeft de Rechtbank vandaag helaas niet durven bieden. Hierdoor blijft het zo dat vrouwen en mensen met een baarmoeder nog steeds niet vrij kunnen kiezen voor anticonceptie, laat staan voor de vorm die het beste bij ze past.” – Femke Zeven, bureau Clara Wichmann

Wel erkende de rechter dat er politiek en maatschappelijk draagvlak is voor gratis anticonceptie. Vanmiddag is er een amendement aangekondigd door Tweede Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks), Attje Kuiken (PvdA) Maarten Hijink (SP) als voorzet om anticonceptie gratis te maken. Als dit amendement wordt aangenomen, kunnen zorgaanbieders de kosten voor anticonceptie declareren bij de overheid zodat anticonceptie gratis wordt.

“Er is keer op keer aangetoond dat het draagvlak in de samenleving voor gratis anticonceptie groot is: al ruim twee jaar geleden begonnen we met een petitie met ruim 55.000 medestanders en er zijn al eerdere moties in de Kamer met een meerderheid aangenomen. Het is tijd dat het nu voor eens en voor altijd geregeld wordt.” – Eline Peters, DeGoedeZaak

Achtergrond

Begin jaren ‘70 slaagden de Dolle Mina’s erin om de pil in het basispakket te krijgen. Maar in 2011 werd de strijd teniet gedaan. Met het argument dat anticonceptie niet ‘medisch noodzakelijk’ is, werd het uit het basispakket gehaald. En dat terwijl anticonceptie de gehele samenleving aangaat en een zaak van de overheid is. Sindsdien is anticonceptie in en uit het basispakket gehaald en ingezet als politiek ruilmiddel.

Vorig jaar stapten Bureau Clara Wichmann en burgerbeweging DeGoedeZaak samen met andere organisaties en ruim 7300 mede-eisers naar de rechter om gratis anticonceptie af te dwingen onder de slogan ‘Anticonceptie is geen luxe, maar een zaak voor iedereen!’.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024