Terug naar nieuws

Haal inhumane nareismaatregel nu van tafel

15 december 2022
Geschreven door: Joost van DeGoedeZaak

Het mág niet eens volgens de rechter: gezinshereniging van erkende vluchtelingen vertragen. Haal die nareismaatregel dus van tafel, adviseren Jens Mostert (PerspectieF) en Jurjen de Waal (DeGoedeZaak).

Experts en asieladvocaten roepen het al maanden: de door het kabinet voorgestelde nareismaatregel deugt niet. Deze week bevestigde de rechter hun kritiek in een door een Syrische statushouder aangespannen zaak. Een land kan het internationale recht op gezinshereniging niet, ook niet tijdelijk, van tafel halen. De nareismaatregel, bedoeld om hereniging van erkende vluchtelingen met hun familie met zes maanden te vertragen, heeft geen wettelijke grond. Staatssecretaris Van der Burg (VVD) stelt echter dat de maatregel overeind blijft, omdat het om een specifiek geval zou gaan. Hij wil wachten op de uitspraak van een hogere rechter. Dat is geen goed idee en zal enkel zorgen voor meer onnodige vertraging en leed.

Zeker de ChristenUnie zou zich hiertegen moeten keren. Partijleider Gert-Jan Segers heeft altijd grote moeite gehad met de nareismaatregel en sprak terecht zijn twijfels uit over de rechtsgeldigheid. Desondanks ging zijn partij onder druk akkoord met het voorstel. Dat ging met veel pijn en moeite. Want in feite laat de nareismaatregel vluchtelingen en hun dierbaren opdraaien voor het falen van opeenvolgende kabinetten-Rutte die de vluchtelingenopvang en volkshuisvesting hebben kapot bezuinigd. Wij vinden dat onverteerbaar.

Iedereen heeft recht op een gezinsleven, dat is vastgelegd in internationale verdragen. Gezinnen kunnen verscheurd raken door oorlog of tijdens een vlucht. Wanneer een vluchteling aankomt in Nederland en hier bescherming krijgt, heeft die het recht om zijn of haar dierbaren op een humane manier te laten overkomen. Dat is van groot belang. Achtergebleven familieleden zijn lang niet altijd veilig, of leven als vluchteling in erbarmelijke omstandigheden. Een vluchtreis is levensgevaarlijk. Denk bijvoorbeeld aan de gammele bootjes op de Middellandse Zee waar vluchtelingen door mensensmokkelaars op worden vervoerd.

De nareismaatregel had daarom nooit onderdeel mogen zijn van de asieldeal. Nu ook de rechter heeft bevestigd dat er geen wettelijke basis is voor de maatregel, moet hij zo snel mogelijk van tafel. De uitdagingen voor de opvang van vluchtelingen zijn groot, maar het schenden van hun rechten en die van hun dierbaren kan nooit de basis zijn van ons beleid.

Teken de open brief aan Gert-Jan Segers

Dit artikel verscheen op 15 december (met een aangepaste titel) in Trouw.

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024