Terug naar nieuws

Publicatie kwalitatief onderzoek online haat

14 maart 2023
Geschreven door: Team van DeGoedeZaak

Op 14 maart is het rapport gepubliceerd met de uitkomsten van het kwalitatief onderzoek naar online haat bij politieke ambtsdragers. Met de opkomst van sociale media zijn er tal van nieuwe platformen ontstaan waar het publieke debat plaatsvindt.

Een grote meerwaarde van deze platformen is het laagdrempelig faciliteren van het contact tussen inwoners en politici. Helaas gaat deze ontwikkeling hand in hand met de opkomst van online haat. Deze sociale media platformen worden namelijk ook gebruikt voor persoonlijke aanvallen op en uitingen van haat.

DeGoedeZaak heeft kwalitatief onderzoek gedaan naar de verhalen, behoeften en uitdagingen van politieke ambtsdragers en ondersteunende professionals rond online (on)veiligheid. In de eindrapportage van dit onderzoek staan de belangrijkste inzichten en aanbevelingen ter verbetering van de politieke arena, de openbare debatruimte en daarmee de werking van onze democratie.

Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gepresenteerd aan de Tweede Kamer in een Kamerbrief. Dit onderzoek betreft een vervolg op eerder onderzoek door DeGoedeZaak bij andere groepen in het maatschappelijke debat zoals activisten, wetenschappers en journalisten. Voortkomend daaruit lanceerden we in 2021 de Toolkit Online Haat: www.eerstehulpbijonlinehaat.nl.

Lees hier de publicatie van het kwalitatief onderzoek naar de impact van online haat op politieke ambtsdragers bij het invullen van hun ambt: ‘Naar online veiligheid van politieke ambtsdragers’.

Illustraties: Studio Jiska Broere

Filter

1 filter actief.

Thema's

Status

© DeGoedeZaak 2024